Životopis
> ISTRAŽIVANJE> PUBLIKACIJE> PRIVATNO
< DOMA
 
opći podaciime: Katica Biljaković (rođena Katica Franulović-Trenta)

 

rođena: 12. studenog 1950.
 
obrazovanje


fakultet: 1969 - 1974 Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
 

diploma: 1974 Sveučilište u Zagrebu (mentori dr. S. Marčelja i dr. D. Đurek)
 

magisterij: 1978 Sveučilište u Zagrebu (metor prof. B. Leontić)
 

doktorat: 1987 Sveučilište u Zagrebu (mentor prof. S. Barišić)
 
zaposlenje


1974: asistent
 

1978: stariji asistent
 

1988: znanstveni suradnik
 

1991: viši znanstveni suradnik
 

2002: znanstveni savjetnik
 
znanstvene aktivnosti


koordinatorica republičkog projekta "Modulirani sistemi-tekući kristali i nesumjerljivi vodiči i izolatori" (1986-1990)
 

koordinatorica EC projekta CI1-0526-(CD) (1990-1994)
 

voditeljica državnog projekta 1-03-055: "Modulirani niskodimenzionalni anorganski sistemi", MZT (1991-1995)
 

koordinatorica bilateralnih projekata s CRTBT-CNRS, Grenoble, Francuska (1987-2001)
 

voditelj znanstvene teme 00350107: "Kompleksni modulirani sistemi: osnovno stanje i pobuđenja", MZT (1996- 2001)
 

koordinatorica projekta "Mreža obrazovanje i istraživanje: Ispitivanje fizikalnih svojstava jako kreliranih sistema"; Ministarstvo obrazovanja i istraživanja Francuske (1997-2000)
 

koordinatorica bilateralnog projekta regionalne suradnje (Bavarska-Hrvatska) sa Zavodom za eksperimentalnu fiziku Sveučilišta u Bayreuthu (1997-1999)
 

koordinatorica NSF projekta, Department of Physics, University of Kentucky (1999-2001)
 

koordinatorica bilateralnog projekta regionalne suradnje (Bavarska-Hrvatska) s Eksperimental Physik V, University of Augsburg (2001-2002)
 

koordinatorica bilateralnog projekta Slovenija-Hrvatska (2001-2003) s institutom "Jozef Stefan", Ljubljana
 

glavni istraživač znanstvenog projekta 0035014: "Kompleksni sistemi: staklo modulirane faze i pobuđenja, MZOŠ (2002-2006)
 


koordinatorica kolaborativnog projekta "Obrasci kompleksnosti i njihova primjena", MZOŠ (2003-2005)
 


koordinatorica NSF projekta, Department of Physics, University of Kentucky (2005-2007)
 


koordinatorica ECO-net projekta N°10151PC (2005-2007)
 


voditeljica znanstvenog programa 0352827: Korelacije u kompleksnim sustavima: of fizike do biotehnologije (2007-)
 


voditeljica znanstvenog projekta 0352827-2842: Kompleksni modulirani sistemi: nova osnovna stanja, defekti i magnetski efekti (2007-)
 
nastavne aktivnosti


predavač kolegija "Fizika šumskih požara" na diplomskom studiju "Fizika okoliša" http://fizika.pmfst.hr/okolis/
 
ostale aktivnosti


član Republičke komisije za fiziku (1987-1990)
 

organizatorica seminara na Institutu za fiziku (1991-1992)
 

član Međunarodnog odbora ICSM '87, Santa Fe, SAD (1987)
 

član Organizacijskog odbora Međunarodne radionice o elektronskim kristalima, ECRYS '93, ECRYS '99, ECRYS '02, ECRYS '05 Francuska
 

član lokalnog odbora na Međunarodnoj radionici o konceptima u elektronskim korelacijama CEC '99, Hvar, Hrvatska
 

predsjednica organizacijskog odbora "Otvoreni dani Instituta za fiziku" (2003)
 

član Upravnog vijeća Instituta za fiziku (2004-2008)
 

član natječajne komisije Nacionalnog programa stipendiranja “Za žene u znanosti” L’Oreal & UNESCO (2007-)
 
mentorstva


nekoliko projekata za srednjoškolska natjecanja
 

nekoliko radova za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu
 

nekoliko diplomskih radova i doktorata
 
recenzent


Physical Review Letters, Physical Review B, European Physical Journal B, Journal de Physique I & II, Fizika, Synthetic Metals, NATO ASI Series B: Physics, Vacuum, NSF
 
suradnje


Sveučilište Hokkaido i Elektrotehnički laboratorij u Tsukuba-i (Japan)
 

CRTBT-CNRS, Grenoble; SPEC-CEA, Saclay; Sveučilište u Rennes-u (Francuska)
 

EPFL, Lausanne (Švicarska)
 

Institut za radioinženjerstvo, Ruska akademija znanosti i Institut Landau (Rusija)
 

Sveučilište u Bayreuth-u, Sveučilište u Karlsruhe-u, Sveučilište u Augsburgu (Njemačka)
 

Institut "Jozef Stefan", Ljubljana (Slovenija)
 
jezici


engleski, francuski, njemački (govorim, čitam, pišem); ruski (čitam)
<<<
vrh stranice